/// Chúng tôi

Chúng tôi là một trong các đối tác tin cậy của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện CNTT đảm bảo hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của quý vị. Chúng tôi song hành với doanh nghiệp, cùng chia sẽ những khó khăn và thành công của doanh nghiệp. GTS Limited Company được thành lập vào đầu năm 2003, với kinh nghiệm hoạt động hơn 10 năm trong ngành CNTT, là nhà cung cấp các sản phẩm - giải pháp hoàn chỉnh về CNTT: Thương mại điện tử (thiết kế website, E-Marketing, SEO, SEM, Social Marketing over Networks, E-Commerce), các giải pháp công nghệ an ninh mạng toàn diện (Kaspersky, Symantec, Sophos-Astaro, McAfee, Fortinet...) và các giải pháp CNTT khác đáp ứng mọi nhu cầu làm việc và quản lý cho các tổ chức chính phủ, thương mại và phi thương mại từ năm 2003 đến nay.

Xem tiếp ///