/// giới thiệu


GTS Limited Company (GTS Việt Nam) được thành lập vào đầu năm 2003, với kinh nghiệm hoạt động hơn 10 năm trong ngành CNTT, là nhà cung cấp các sản phẩm - giải pháp hoàn chỉnh về CNTT: Thương mại điện tử (thiết kế website, E-Marketing, SEO, SEM, Social Marketing over Networks, E-Commerce), các giải pháp công nghệ an ninh mạng toàn diện (Kaspersky, Symantec, Sophos-Astaro, McAfee, Fortinet...) và các giải pháp CNTT khác đáp ứng mọi nhu cầu làm việc và quản lý cho các tổ chức chính phủ, thương mại và phi thương mại từ năm 2003 đến nay.

Định hướng phát triển của chúng tôi dựa trên những thành tựu mới của công nghệ và việc ứng dụng thành công vào hoạt động kinh doanh, tiếp thị vận hành hiệu quả bộ máy tổ chức.

Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: Giải pháp công nghệ phải phục vụ đắc lực cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, như vậy tất yếu việc đầu tư công nghệ phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và làm tăng giá trị doanh nghiệp: các giá trị vô hình (thương hiệu), hữu hình (kết quả kinh doanh).

Phương châm hoạt động của chúng tôi: Cung cấp các giải pháp thực sự đáp ứng nhu cầu tổ chức vận hành một cách thật hiệu quả (góp phần cải tiển, đổi mới hoạt động tổ chức và gián tiếp làm thay đổi thế giới ngày một tốt đẹp hơn).

Với tuổi đời hơn 10 năm hoạt động chúng tôi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động doanh nghiệp cũng như hiểu được khách hàng thực sự cần gì cho việc đầu tư và phát triển dựa trên nền tảng công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng. Chúng tôi có được may mắn chứng kiến quá trình hình thành, phát triển của các doanh nghiệp khách hàng và đối tác của chúng tôi, đó chính là động cơ thúc đẩy chúng tôi luôn sẵn sàng chuẩn bị, nghiên cứu và đổi mới sản phẩm để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn và giải pháp, dịch vụ hoàn thiện hơn.

Đối với chúng tôi việc phục vụ khách hàng không đơn thuần cung cấp sản phẩm, dịch vụ hay giải pháp, mà là cơ hội hợp tác với khách hàng xây dựng giải pháp toàn diện hỗ trợ doanh nghiệp thích nghi và phát triển bền vững.

Tài liệu giới thiệu công ty GTS (Download GTS's profile in English)